ХИВ и СПИН

ХИВ е съкращение на името на вируса, който предизвиква при хората отслабване на имунната система. Вирусът (ХИВ) уврежда имунната система, която пази човека от болести. Заразяване с ХИВ без последващо лечение, води на по-късен етап до отключване на заболяването – СПИН. Съкращението СПИН стои за Синдром на Придобита Имунна Недостатъчност.

По какво можете да познаете, че сте се заразили?

Една инфекция с ХИВ може да протече по много и различни начини. Няколко седмици след заразяването при много хора се появяват за кратко симптоми, като на пример като тези, все едно че са се заразили с грип. Други не усещат нищо. Често инфекцията остава незабелязана с години. Но ХИВ (вирусът) остава в тялото и продължава да се разпространява. Затова съществува опасност да бъдат заразени и други хора.

С времето имунната система отслабва все повече и повече и понякое време тялото не може повече да се защитава срещу патогени (причинители на болести). Тогава настъпват тежки инфекции и заболявания – например определени видове ракови заболявания.

Една инфекция с ХИВ в днешно време може да бъде много добре терапирана.

С терапия на ХИВ би трябвало да се започне толкова рано, колкото е възможно. По този начин е възможно да се предотврати увреждането на имунната система и отключването на болеста СПИН.

Поради тази причина един тест за ХИВ е винаги тогава целесъобразно да бъде направен когато сте имали рисков контакт. Здравните служби във Федералната провинция Нордрaйн-Вестфалeн (NRW), консултиращи по въпросите за СПИН и болести предавани по полов път, предлагат анонимно и безплатно тестване за ХИВ.

Пътища на пренасяне на заразата

В сравнение с други причинители на болести, ХИВ се предава сравнително трудно.

ХИВ може да бъде предаван само чрез контакт с инфекциозни телесни течности. За да се осъществи заразяване е необходино вирусът да попадне през лигавиците или отворени рани в кръвоносната система.

Пренасящи вируса (заразни) телесни течности са:

 • Кръв
 • Сперма
 • Влагалищен секрет
 • Анален секрет
 • Майчино мляко

Повечето двойки се заразяват при вагинален и/или анален секс, когато не използват презерватив. Рискът от заразяване с ХИВ при орален секс е много малък.

Други възможни пътища за предаване на Вируса са:

  • Обща употеба на спринцовки и игли, например при употреба на дроги.
  • От майката на детето по време на бремеността, по време на раждането и чрез кърмата

  Една предхождаща зараза с някоя от другите болести предавани по полов път (STI), повишава риска за зараза с ХИВ.

  Вирусът (ХИВ) не може да бъде предаван при ежедневни житейски ситуации – чрез прегръщане, целуване, милване, кихане или кашляне.

  Как мога да се предпазя?

  Сигурна защита срещу заразяване с ХИВ е употребaта на презервативи. При орален секс трябва да се внимава да не попада кръв или сперма в устата – това е най-добрaта защита. При орален секс защита предлагат презервативи и кърпички за орален секс при жената от латекс (Dental Dams).

  При интравенозна употреба на дроги би трябвало да се употребяват само и изключително собствени игли и спринцовки.

  За да бъде предотвратено предаването на вируса от майката към детето по време на бремеността, тя може да си направи тест за ХИВ. Ако бъде установено заразяване с ХИВ, чрез приемането на медикаменти, може да бъде предотвратено предаването на вируса към детето, както по време на бремеността, така и по време на раждането.

  Защита срещу инфекция с ХИВ предлага така наречената Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP).  Хора, които не са заразени с ХИВ, но се подлагат на риск от заразяване, могат да вземат превентивно медкаменти, за да предотвратят евентуално заразяване. 

  Ако например презервативът Ви се е скъсал, по време на полов акт с някой партньор, носител на вируса на ХИВ и поради тази причина е възникнал известен риск да се заразите, то е възможно в последствие, чрез приемане на медикаменти (Pep), да предотвратите с голяма вероятност евентуално заразяване с вируса. По възможност това би трябвало да стане в рамките на следващите 24 часа. Повече информация за (Pep) ще намерите тук.

  Носители на вируса на ХИВ, които биват лекувани с медикаменти срещу ХИВ не пренасят заразата. Това се обoзначава като защита посредством терапия.

  Изследване

  Заразяване с ХИВ може да бъде установено посредством специален тест на кръвта – ХИВ-тест.

  Лечение

  Заразяване с ХИВ в днешно време може добре да бъде терапирано с медикаменти, но си остава неличимо. При своевременно лечение заразените с ХИВ могат да водят (почти) нормален живот и живеят средно статистически толкова дълго, колкото и незаразените с ХИВ.

  Здравните служби във Федералната провинция Нордрaйн Вестфалeн (NRW), консултиращи по въпросите за СПИН и болести предавани по полов път, предлагат анонимни и безплатни консултации и провеждане на тестове за ХИВ/СПИН.

  Тук можете да видите предлаганите възможности да се тествате

  СПИН/БППП (болести предавани по полов път) - местата, където можете да потърсите помощ и съвет